Általános szerződési feltételek

A Team Magic Kft. által üzemeltetett www.veganfagyiwebshop.hu oldal böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével Ön elfogadja a Team Magic Kft. a továbbiakban mint Szolgáltató által meghatározott szerződési feltételeket és adatkezelési elveket.

Az ügyfélszolgálat munkanapokon 8 -15 óra között érhető el.
A panaszkezelést az ügyfélszolgálat végzi.
Minőségi, vagy mennyiségi kifogás esetén, kérjük még aznap keressen minket a logisztika@magicice.hu email címen vagy telefonon 06/84 32 32 32-as számon.
Panasza a lehető leghamarabb kivizsgálásra kerül, melyről írásban értesíti a szolgáltató a megrendelőt.

1. A Szolgáltató alapadatai:
Név: Team Magic Kft.
Székhely: H-8600 Siófok Vak Bottyán u.32.
Telephely: H-8600 Siófok Vak Bottyán u.32.
Cégjegyzékszám: 14-09-3087706
Adószám 14556700-2-14
Telefonszám: +36 30 9578818
E-mail: logisztika@magicice.hu
Webcím: www.magicice.hu

2. A Felhasználó
A Felhasználó a www.veganfagyiwebshop.hu honlapon a szolgáltatást rendelés leadásával igénybe vevő, illetve a későbbiekben meghatározásra kerülő, a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést megkötő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki vagy amely a rendelés során köteles megadni az alábbi adatait:
• teljes név / számlázási név
• szállítási cím
• e-mail cím
• telefonszám
• adószám
• kapcsolattartó

Felhasználónak minősül minden egyes olyan személy is, aki a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi.
Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatok alapján teljesíti a Szolgáltatást, és állítja ki a számlát.
A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Felhasználót terheli. Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos vagy téves Rendelést jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén Felhasználó adatainak valódiságát jogosult ellenőrizni.

3. A Szolgáltatás tárgya és tartalma
A Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint létre hozott egyedi szerződés alapján, a Felhasználók részére online vagy telefonos megrendelés alapján, fagylalt és egyéb kiegészítő termékek gyártását és kiszállítói szolgáltatását nyújtja. (a továbbiakban: Szolgáltatás).
A Szolgáltatás alapján, a Felhasználó, a Szolgáltató által a www.veganfagyiwebshop.hu honlapon fagylalt és egyéb kiegészítő termékek kínálatából telefonon vagy online a kiválasztott termékeket rendelheti meg.
Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak teljes mértékben megfelel.
A Szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről, a mindenkori díjszabásról és a Rendelés részletes szabályairól, valamint az aktuális akciókról a Szolgáltató a Felhasználókat folyamatosan tájékoztatja a www.veganfagyiwebshop.hu honlapon, üzletkötőin keresztül, valamint hírlevelében.
Tilos magát a Szolgáltatást jogosulatlanul igénybe venni.
Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:
• olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;
• olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, Szolgáltató közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti;
• más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;
• egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;
• nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;
• a www.veganfagyiwebshop.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;
• elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.
A Szolgáltató jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki Szolgáltató kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta.
A Rendelés általános szabályai – a Szerződés létrejötte és megszűnése
Fagylalt és egyéb kiegészítő termékek iránti igényét (a továbbiakban: Rendelés) a Felhasználó az alábbi módokon adhatja le.:
• online felületen az www.veganfagyiwebshop.hu weboldalon a termékek kiválasztásával,
• telefonon a +36 30/9578818 számon

4. Rendelés online felületen
A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat az online vásárlás során, a Felhasználó általi elfogadásával a Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó Általános és Felhasználási Feltételek hatályba lépnek.
Az egyedi szerződés létre jöttéről és feltételeiről a Szolgáltató a Rendelés során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben is értesíti a Felhasználót.
A Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés létre jöttét és online felületen történt bankkártyás fizetést követően a Rendelést megváltoztatni, illetve törölni nem lehet.
A Szolgáltató és a Felhasználó között létre jött Szerződés a Szolgáltatás teljesítésével, illetve a felek egymás közti elszámolásával szűnik meg.
A megrendelés folyamata
A Felhasználó jogosult a termékek kiválasztására és a Rendelés leadására. A vásárláshoz meg kell adni a 2. pontban felsorolt adatokat.
A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik adatainak pontosságáért, valódiságáért. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles a következő Rendelés alkalmával azok átvezetését kérni a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán +36 30/9578818 keresztül vagy e-mailben (logisztika@magicice.hu) vagy a Szolgáltatás honlapján. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is.
Amennyiben rendben találja a megrendelést, kattintson a „Megrendelem” gombra. Ekkor a rendszer összesíti az Ön által kiválasztott rendeléseket, így Ön rendelt összes tételt látja.
Miután a „Megrendelem” gombra kattintott, rendelését rögzítjük. A sikeres rendelést a weboldal köszönőfelülete igazolja, illetve visszaigazolásul egy automatikus e-mailt is küldünk Önnek.
Ezek után a fizetés következik.

Fizetés SimplePay esetén.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a(z) Team Magic Kft.  (8600 Siófok, Vak Bottyán u. 32.) adatkezelő által a www.veganfagyiwebshop.hu weboldalon felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
Név, cím, email cím, telefonszám.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

5. A Szolgáltatás díja / Árak
A Szolgáltatás mindenkori ellenértéke (a Szolgáltatás Díja), és annak fizetése az áru kézhezvételénél, a pontos számla alapján történik. A Szolgáltatás Díját a Felhasználó a Foglalás alapján megkötött egyedi szerződés rendelkezései szerint, számla ellenében, köteles megfizetni.
A Szolgáltatás Díja akkor minősül megfizetettnek, amikor annak teljes összegét Szolgáltató átvette, vagy annak teljes összege Szolgáltató számláján jóváírásra került.
Kétség vagy vita esetén a Szolgáltató felé a Szolgáltatás teljes Díjának megfizetésére a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő Felhasználó, valamint a Rendelés során a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést a Szolgáltatóval megkötő Felhasználó egyetemlegesen köteles.
A Szolgáltató az ár változtatás jogát minden előzetes értesítés nélkül fenntartja, ezekről a Felhasználókat a honlapon tájékoztatja. Az árak minden esetben Magyarország törvényes fizetőeszközében, forintban értendőek.
Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az oldal, vagy a nyomtatott kiadvány felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg egyéb hiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.
Ha a nyomtatott anyagokon és a weben található ár nem egyezik, az nyomdahibának minősül, és a weblapon lévő ár az irányadó.

6. A fizetés módja:
Banki átutalás.
A számlát, az első szállítási napon a termékkel együtt kapja meg. A számlák mindegyike ÁFA levonásra alkalmas.

7. Rendelés lemondása/módosítás:
Megrendelést és lemondást a termékek kiszállítását megelőző munkanap nap 15 óráig tudjuk elfogadni.
A rendelés lemondáshoz / módosításhoz kérjük, keressen minket telefonon 06/ 30 9578818, vagy emailen logisztika@magicice.hu

8.Kiszállítás:

A kiszállítás, a megrendelést követően a visszaigazoló és szállítási információkat tartalmazó email szerinti meghatározott nap reggel 8.00 és 16.00 óra között történik Szolgáltató munkatársai, vagy megbízottjai által. A termék helyszínre érkezésének időpontja általában azonos, de előre nem látható körülmények miatt változhat.
Szolgáltató fenntartja a jogot a rendelés indoklás nélküli elutasítására, Ha a szerződést ennek ellenére késedelmesen, vagy egyáltalán nem tudjuk teljesíteni, – áru, készlethiány vagy más ok miatt – haladéktalanul tájékoztatjuk Önt.
Szolgáltató felhívja figyelmét, hogy kizárólag Magyaroszágon belül vállal kiszállítást, az ettől eltérő kiszállítási címekre leadott rendeléseket teljesíteni nem tudja.
Szolgáltató kéri a kedves Vásárlókat, hogy az árut kézbesítéskor a kiszállító kollégánk előtt szíveskedjenek megvizsgálni, és amennyiben a csomagolása sérült, ne vegyék át a terméket, vetessenek fel jegyzőkönyvet, vagy a probléma megoldása érdekében hívják az ügyfélszolgálatot a +36 30/9578818- as telefonszámon, illetve logisztika@magicice.hu e-mailen jelentsék be panaszukat!

9. Kedvezmények igénybevétele:
A kedvezmények visszavonásig érvényesek, melyekről a Szolgáltató, mind a www.magicice.hu weboldalon, mind egyéb (FB, hírlevél) fórumokon értesíti felhasználóit.
A kedvezményeket csak az arra jogosultak vehetik igénybe.

10. Minőségi garancia:
A siófoki legkorszerűbb eszközökkel felszerelt üzemünkben minden feltétel adott a több féle ízből álló termékpaletta minőségi gyártására, tárolására. Szállítói hálózatunk az ország teljes lefedettségén biztosítja partnereink számára a folyamatos kiszállítást.
Termékeink -18 Celsius fok alatt, felbontatlanul 18 hónapig őrzik meg szavatosságukat.
A MagicIce hivatalos allergénkommunikációja a allergén infók oldalon, illetve a termékek etikett címkéjén található, ettől eltérő nyomdai anyagokért és egyéb kiadványokért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, súlyos ételintolerancia esetén minden esetben tájékozódjon honlapunkon, vagy munkatársunknál: logisztika@magicice.hu

11. Felhasználói nyilatkozat

A Felhasználó tudomásul veszi és magára nézve kötelezőként elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat ( https://www.magicice.hu/adatvedelem) teljes egészét, és elismeri, hogy azok be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik.
Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás Díját a Szolgáltató részére hiánytalanul és határidőben megfizeti.
A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás teljesítését azon Felhasználóktól, akik a szerződési feltételeket nem tartják be, vagy amely Felhasználóknak a Szolgáltatás korábbi igénybevétele folytán lejárt és esedékes tartozása áll fenn Szolgáltató felé.
Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltató szolgáltatását a jelen Felhasználási Feltételekben, valamint a Rendelés alapján létre jött egyedi Szerződésben foglaltak szerint igénybe kívánja venni.

12. A Felhasználó kártalanítási, kártérítési felelőssége
A Felhasználó a Rendeléssel tudomásul veszi és elismeri, hogy a Szolgáltató teljes mértékben helytállni köteles minden olyan, jogosan felmerült igénnyel kapcsolatban, amely a Felhasználó felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésben a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban merült fel, abból ered vagy azzal függ össze. ( Pl.: helytelen szállítási cím)
A Szolgáltató vállalja, hogy bármely, a Felhasználó magatartásából vagy tevékenységéből eredő, vagy azt érintő, a Szolgáltatóval szembeni igényről és eljárásról a fenti kártalanítási követelése esetén a Felhasználót írásban tájékoztatja.

13. Vitarendezés, illetékességi kikötés
A Szolgáltató kijelenti, hogy célja és szándéka a Felhasználók Szolgáltatással kapcsolatos igényeiknek a kielégülésének biztosítása, és semmiképpen nem a Felhasználókkal szembeni jogi vita vagy fellépés. Mindezek okán a Felhasználókkal szembeni vitáit, igényeit a Szolgáltató első sorban békés, tárgyalásos úton kísérli meg rendezni.
Amennyiben a vitás ügy békés rendezése nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a Magyar Kereskedelmi-és Iparkamara mellett működő Állandó Választott bíróság, kizárólagos illetékességét. Felhasználó a Rendeléssel ezen illetékességi kikötést tudomásul veszi és elismeri.
Szellemi tulajdon védelme, a weboldal használata
A www.veganfagyiwebshop.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője Szolgáltató, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Szolgáltató sem más Felhasználók jó hírét és jogait. Így különösen a Felhasználó:
• nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
• nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;
• nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg a Szolgáltató jóváhagyása nélkül;
• nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;
• nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére;
• nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
• nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
• nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.

14. A Felhasználási Feltételek módosítása
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a felhasználók előzetes értesítése és teljes körű tájékoztatása mellett – a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa. A felhasználók a módosított és közzétett Felhasználási Feltételek hatályba lépésének időpontját követő első Rendelés alkalmával elfogadják a módosított Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.
Egyéb rendelkezések
Amennyiben a Felhasználónak bármely panasza van a Szolgáltatóval létre jött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az logisztika@magicice.hu e-mail címen, illetve a Szolgáltató székhelyére megküldött ajánlott postai küldemény útján is közölheti. A Szolgáltató a panaszokat legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevő Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

Szerződő felek a jelen Felhasználási Feltételek és általános szerződési feltételek, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán írásos formának fogadják el az egymásnak a rendeléskor megadott elektronikus levélcímre (e-mail címre) küldött üzeneteket. A kézhez vétel időpontját felek ellenkező bizonyításig az elküldés időpontjában határozzák meg.
Felek rögzítik és elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos viszonyukban a Rendelés alapján létre jött egyedi Szerződésben nem rendezett kérdésekben a jelen Felhasználási Feltételek szabályai kötelezően alkalmazandók; a jelen Felhasználási Feltételek a Szolgáltatónak a Szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeinek minősülnek.
A jelen Felhasználási Feltételekben, illetve általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

Siófok, 2021.július.01.

 

Back to Top